Článok pre časopis INŽINIERSKE STAVBY 06/2017 - Vodohospodárske stavby

Bez vody niet život. Dnes už túto premisu vnímame nielen z pohľadu biológie, ale aj z technického hľadiska, keďže voda je prakticky nevyčerpateľný zdroj ekologicky vyrábanej elektrickej energie. Na zabezpečenie jej dostatočného množstva sa budujú vodohospodárske stavby, ktoré slúžia na účelné hospodárenie s vodou nielen v krajine, ale aj v spoločnosti - v mestách, obciach alebo v priemysle, či poľnohospodárstve. A hoci sú zásahom do prirodzeného kolobehu vody v prírode, v záujme všeobecných potrieb sú nevyhnutné.

Začiatkom roka 2013 sme sa im začali venovať aj v našej spoločnosti SMS a.s., Banská Bystrica, kde sme vytvorili nové vodohospodárske stredisko. Prečítajte si článok o Vodohospodárskych stavbách realizovaných našou spoločnosťou, ktorý pre časopis INŽINIERSKE STAVBY napísal náš projektový manažér Ing. František Kaššai.

.

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica