ETICKÝ KODEX VINCI

SMS a.s. je členom Skupiny VINCI, ktorá sa od svojho počiatku hlási k dôležitým hodnotám, ktoré utvárajú firemnú kultúru a sú súčasťou jej činností. Pre väčšinu z nás ide o nepísané pravidlá, ktoré považujeme za samozrejmé. Pretože však do skupiny VINCI prichádza niekoľko tisíc nových spolupracovníkov, ukázalo sa ako nutné dať týmto hodnotám jasnú podobu. Kodex etiky a chovania VINCI obsahuje okrem spoločných postojov a záväzkov, tiež pravidlá chovania, ktoré sú platné pre všetky spoločnosti a pre všetkých spolupracovníkov skupiny VINCI.

.

(205.1 kb)

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica