22.03.2017 Získanie ocenenia Ministerstva dopravy a výstavby SR

Dňa 22. marca 2017 sa uskutočnil Gala večer pri príležitosti slávnostného odovzdávania cien 22. ročníka súťaže Stavba roka 2016, kde naša stavba I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina, ktorú SMS a.s. realizovala v združení so spoločnosťou Doprastav, a.s. získala dve ocenenia: Cenu Ministerstva dopravy a výstavby SR a Nomináciu na hlavnú cenu.

I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina
rekonštrukcia, novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. Martin Milata, Ing. Eva Macková, Ing. Árpád Zsigmond
Projektant architektonickej časti:  Dopravoprojekt, a. s., divízia Zvolen
Projektant prevl. odbor. časti:  Dopravoprojekt, a. s., divízia Zvolen
Hlavný zhotoviteľ:    Združenie Doprastav – SMS – I/72 Zbojská, Doprastav, a. s. – vedúci člen, Stavby mostov Slovakia, a. s. – člen
Hlavný stavbyvedúci:  Ing. Peter Pánis
Stavebník:   Slovenská správa ciest, a. s.
Dozorná činnosť:  Ing. Bedřich Sixta, IZ Tisovec vz. INFRAM SK, s. r. o.
Celkové stav. nákl. (bez DPH):  17,7 mil. €
Doba výstavby:  05/2013 – 11/2015

Cena udelená odbornou porotou za: 

–  za celospoločenský prínos v oblasti prispenie k rozvoju regiónu a cestovného ruchu,
–  za vysokú kvalitu stavebných prác technicky náročných konštrukcií,
–  za zohľadnenie environmentálnych aspektov pri riešení technického vybavenia diela,
–  výrazné zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky.

http://www.stavbaroka.eu/port…/vyhlasenie-vysledkov-sr-2016/

Aktuality / 22.3.2017 Získanie ocenenia Ministerstva dopravy a v
Aktuality / 22.3.2017 Získanie ocenenia Ministerstva dopravy a v
Aktuality / 22.3.2017 Získanie ocenenia Ministerstva dopravy a v
Aktuality / 22.3.2017 Získanie ocenenia Ministerstva dopravy a v
Aktuality / 22.3.2017 Získanie ocenenia Ministerstva dopravy a v
Aktuality / 22.3.2017 Získanie ocenenia Ministerstva dopravy a v
Aktuality / 22.3.2017 Získanie ocenenia Ministerstva dopravy a v
Aktuality / 22.3.2017 Získanie ocenenia Ministerstva dopravy a v

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica