Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová

Objednávateľ: BRAAND GROUP, s.r.o.
Zhotoviteľ:  SMS a.s.
Miesto realizácie: obce Nemšová, Borčice, Bolešov, Kameničany a Slávnica (Trenčiansky kraj)
Doba realizácie: 12/2016 - 03/2018

Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová

Na sklonku roku 2016 konkrétne 5.12.2016 sme prevzali stavenisko k realizácii stavby Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová. Ide o realizáciu splaškovej kanalizácie v štyroch obciach pri Nemšovej. Sú to obce Slavnica, Kameničany, Bolešov a Borčice. Súčasťou stavby sú aj jednotlivé medziobecné zberače, čerpacie stanice 5ks a výtlačné potrubia s napojením sa na existujúcu ČOV v Nemšovej. Potrubie jednotlivých stôk je navrhnuté z rôznych priemerov od DN 300 po DN 500. V obci Borčice je ako materiál zvolený sklolaminát z dôvodu blízkosti vodárenského zdroja v ostatných obciach bude potrubie plastové. Predmetom diela je len realizácia jednotlivých stôk, domových prípojok a preložiek vodovodu bez dodávky materiálu. Ten zabezpečuje objednávateľ. Celková dĺžka stôk je viac ako 14km a domových prípojok viac ako 4,1km.

Projekty / Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifik
Projekty / Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifik
Projekty / Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifik
Projekty / Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifik
Projekty / Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifik
Projekty / Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifik
Projekty / Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifik
Projekty / Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifik
Projekty / Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifik

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica