Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica