DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE<br /><small style="color: #fff;"> </small> | Stavby Mostov Slovakia

DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE

Objednávateľ: Skanska SK a.s.
Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: SMS a.s.
Miesto realizácie: Košický kraj 
Doba realizácie: 03/2017 - 06/2019

Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

V loňském roce 2016 naše společnost získala zakázku pro společnost SKANSKA SK na stavbě nového úseku dálnice D1 v Košickém kraji, který je přímo napojený na stávající úsek končící u obce Budimír. Na této stavbě je naším úkolem vybudovat tři mostní objekty s označení SO209, SO213 a SO221. Stavba je realizována v režimu „červený FIDIC“.

SO209 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050252 a biokoridorom
Most je 4-polový o dvou samostatných mostech pro každý směr dálnice D1. Celková délka mostu je 130,80m. Most překračuje místní komunikaci III.třídy a biokoridor řeky Torysy. Založení mostu hlubinné na velkoprůměrových pilotách průměru 1200mm. Opěry jsou masivní železobetonové, pilíře mají tvar písmene V s příčným úložným prahem pro ocelové nosníky, na které bude provedena spřažená deska postupnou betonáží v 4 taktech. Práce na tomto objektu budou zahájeny v březnu 2017 a objekt bude dokončen v květnu 2019.

SO213 Most v km 0,4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa
Most je 4-polový o dvou samostatných mostech pro každý směr R2 překračuje řeku Torysa. Celková délka mostu je 139,34m. Založení mostu je na hlubinné na velkoprůměrových pilotách průměru 1200mm. Opěry masivní železobetonové, pilíře P2-P4 mají tvar písmene Y s předpajou hlavou pilíře. Nosné konstrukce jsou dvoutrámové s příčníky nad všemi podpěrami. Podpěrná skruž zde bude kombinovaná. Z části bude použita prostorová skruž pro I. takty a zbylé takty budou stavěny na pevné skruži s kombinací podpěr ŽP16 a Breka. Pevná skruž bude založena z důvodu nevhodného podloží na základech a na pomocných pilotách. Práce na tomto stavebním objektu budou zahájeny v únoru 2017 a dokončeny v říjnu 2018.

SO221 Most na R2 nad okružnou křižovatkou Hrašovík
Most je stejného technického řešení jako SO209 a překračuje nově budovanou kruhovou křižovatku. Celková délka mostu je 125,00m. Práce na tomto stavebním objektu budou zahájené v září 2017 a most bude dokončený v červnu 2019.

Mosty budeme provádět převážně vlastními kapacitami. Předpínání na objektu SO213 bude dodávat Freyssinet CS.

Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica