DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE

Objednávateľ: Skanska SK a.s.
Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: SMS a.s.
Miesto realizácie: Košický kraj 
Doba realizácie: 03/2017 - 06/2019

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce

V roku 2016 naša spoločnosť získala zákazku pre spoločnosť SKANSKA SK na stavbe nového úseku diaľnice D1 v Košickom kraji, ktorý je priamo napojený na existujúci úsek končiaci u obce Budimír. Na tejto stavbe je našou úlohou vybudovať tri mostné objekty s označením SO209, SO213 a SO221. Stavba je realizována v režime „červený FIDIC“.

SO209 Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050252 a biokoridorom

Most je 4-polový o dvoch samostatných mostoch pre každý smer diaľnice D1. Celková dĺžka mosta je 130,80 m. Most prekračuje miestnu komunikáciu III.triedy a biokoridor rieky Torysy. Založenie mosta hlbinné na veľkopriemerových pilótach priemeru 1200 mm. Opery sú masívne železobetónové, piliere majú tvar písmena V s priečnym úložným prahom pre ocelové nosníky, na ktorých bude zrealizovaná spriahnutá doska postupnou betonážou v 4 taktoch. Práce na tomto objekte budú zahájené v marci 2017 a objekt bude dokončený v máji 2019.

SO213 Most v km 0,4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa

Most je 4-polový o dvoch samostatných mostoch pre každý smer R2 prekračuje rieku Torysa. Celková dĺžka mosta je 139,34 m. Založenie mosta je na hlbinné na veľkopriemerových pilotách priemeru 1200 mm. Opery sú masivne železobetonové, piliere P2-P4 majú tvar písmena Y s predpätou hlavou piliera. Nosné konštrukcie sú dvojtrámové s priečnikmi nad všetkými podperami. Podperná skruž tu bude kombinovaná. Z časti bude použitá priestorová skruž pre I. takty a zvyšné takty budú stavané na pevnej skruži s kombináciou podpier ŽP16 a Breka. Pevná skruž bude založená z dôvodu nevhodného podloží na základoch a na pomocných pilotách. Práce na tomto stavebnom objekte budú zahájené vo februáry 2017 a dokončené v októbri 2018.

SO221 Most na R2 nad okružnou křižovatkou Hrašovík

Most je rovnakého technického riešenia ako SO209 a prekračuje novo vybudovanú kruhovú križovatku. Celková dĺžka mosta je 125,00 m. Práce na tomto stavebnom objekte budú začaté v septembri 2017 a most bude dokončený v júni 2019.

Mosty budeme realizovať prevažne vlastnými kapacitami. Predpínanie na objekte SO213 bude dodávať Freyssinet CS.

Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE
Projekty / DIAĽNICA D1 BUDIMÍR - BIDOVCE

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica