31.07.2016 Otvorenie Budatínskeho hradu a kaplnky

Dňa 31. júla 2016 sa konalo veľkolepé otvorenie Budatínskeho hradu. Po desiatich rokoch tu opäť za veľkej slávy sprístupnili pre verejnosť priestory hradu. Okrem nových výstav sa do stredovekého hradu vrátila unikátna expozícia drotárstva. Novú tvár získala aj baroková kaplnka, ktorú naša spoločnosť SMS a.s. zrekonštruovala.

Predmetom projektu ,,Bez kaplnky nie je hrad", bola realizácia stavebných prác vrátane reštaurátorských prác v interiéri Kaplnky (omietky a nástenná maľba) a umelecko-remeselných prác na Hospodárskej budove s kaplnkou, súvisiacich s obnovou areálu Budatínskeho zámku v rámci programu: ,,Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva".

Mimoriadny záujem bol v nedeľu 31.7.2016 o Budatínsky hrad. Na jeho nádvorí sa zabávalo, jedlo a pilo, rodiny si v parku rozložili piknik, nakupovali na jarmoku a z pódií im po celý deň zneli koncerty. Už od poludnia mohli záujemcovia o miestnu históriu vstúpiť do vynovenej hradnej kaplnky z roku 1745. Tá už dlhé desaťročia neslúžila svojmu účelu. V Budatíne a Považskom Chlmci sa však ešte nájdu miestni ľudia, ktorí si pamätajú, ako tu chodievali do kostola. „Kým tu do roku 1945 žil dovtedajší majiteľ gróf Gejza Čáki, tak sa tu konali omše. Starí Budatínčania si spomínajú na polnočné omše, ktoré mali mimoriadne dobrú atmosféru. Po roku 1945 to tu zdevastovali, vykradli. Štát tu umiestnil okresný archív a prebudoval kaplnku na svoje účely. Po šesťdesiatych rokoch kaplnka chátrala a slúžila ako sklad,“ vrátila sa do nedávnej histórie riaditeľka Považského múzea v Žiline Zuzana Kmeťová. 

Kaplnka Budatínskeho hradu je zasvätená nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Historický objekt bude od teraz miestom pre výstavy a koncerty. V súčasnosti je v priestoroch barokovej kaplnky výstava fotografií o živote národnostných menšín na Slovensku „Korene nevykoreníš“. Kaplnka nie je vysvätená a tak v najbližšom čase sa v nej nebudú konať sväté omše ani cirkevné svadby. Zuzana Kmeťová však pripúšťa, že v budúcnosti sa v kaplnke môžu konať svadobné obrady. „Predpokladáme, že dopyt mladých ľudí prinesie to, že kaplnku sprístupníme pre vykonávanie občianskych obradov.“


Čítajte viac: http://nasazilina.sme.sk/c/20228086/velkolepe-otvorenie-budatinskeho-hradu-pristupny-je-hrad-kaplnka-i-expozicia-drotarstva.html#ixzz4G41jcRL4
Aktuality / 31.7.2016 Otvorenie Budatínskeho hradu - kaplnky
Aktuality / 31.7.2016 Otvorenie Budatínskeho hradu - kaplnky
Aktuality / 31.7.2016 Otvorenie Budatínskeho hradu - kaplnky
Aktuality / 31.7.2016 Otvorenie Budatínskeho hradu - kaplnky
Aktuality / 31.7.2016 Otvorenie Budatínskeho hradu - kaplnky
Aktuality / 31.7.2016 Otvorenie Budatínskeho hradu - kaplnky
Aktuality / 31.7.2016 Otvorenie Budatínskeho hradu - kaplnky
Aktuality / 31.7.2016 Otvorenie Budatínskeho hradu - kaplnky
Aktuality / 31.7.2016 Otvorenie Budatínskeho hradu - kaplnky
Aktuality / 31.7.2016 Otvorenie Budatínskeho hradu - kaplnky
Aktuality / 31.7.2016 Otvorenie Budatínskeho hradu - kaplnky
Aktuality / 31.7.2016 Otvorenie Budatínskeho hradu - kaplnky
Aktuality / 31.7.2016 Otvorenie Budatínskeho hradu - kaplnky
Aktuality / 31.7.2016 Otvorenie Budatínskeho hradu - kaplnky

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica