30.04.2016 Zmena obchodného mena na SMS a.s.

Dňa 30. apríla 2016 došlo k zmene názvu našej spoločnosti STAVBY MOSTOV SLOVAKIA na SMS a.s. podľa rozhodnutia predstavenstva.

Výpis z OR - http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=10197&SID=3&P=0

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica